De voorinschrijvingen gaan 30 april open, zit jij er al klaar voor?! Zoek nu alvast een team bij elkaar van minimaal 8 en maximaal 12 personen zodat je er straks als eerste bij bent. Dit jaar zal het inschrijfproces anders verlopen dan andere jaren. De voorinschrijving is een serieuze reservering per team met een opgegeven voorkeur voor dag en niveau (in het geval van het Corona Proof scenario). Zodra je een voorinschrijving hebt gedaan ben je nog niet zeker van een plek op het toernooi. Hoe eerder je je inschrijft, des te groter de kans op een ticket voor het Hajraa Buitentoernooi 2021. Maar let op: meerdere keren inschrijven heeft geen nut! Zodra er meer duidelijkheid is over het aantal mensen dat we kunnen toelaten, zullen wij de definitieve teams gaan bepalen op basis van welke teams zich als eerste hebben ingeschreven. Daarna volgt een een betalingsverzoek voor de definitieve teams om de inschrijving compleet te maken. Als je nog vragen hebt over het inschrijfproces, check dan onze FAQ pagina op de website https://buto.hajraa.nl/en/faq/ . #weesersnelbij

The preregistration opens April 30, are you ready? Get a team together now with a minimum of 8 and a maximum of 12 people so you can be the first to pre-register. This year the registration process will be different from other years. The pre-registration is a serious reservation per team with a given preference for day and level (in the case of the Corona Proof scenario). Once you have pre-registered you are not yet guaranteed a spot at the tournament. The sooner you register, the better the chance of getting a ticket for the Hajraa Outdoor Tournament 2021. But be aware: registering more than once is useless! As soon as we have more clarity on the number of people we can accept, we will start determining the final teams based on which teams registered first. After that, a payment request will follow for the final teams to complete the registration. If you have any questions about the registration process, please check our FAQ page on the website https://buto.hajraa.nl/en/faq/ . #bequick