Reglement NSK

Universiteiten en hogescholen in Nederland, evenals buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen deelnemen aan het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal. Deelname aan het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal is aan een aantal voorwaarden gebonden. Hieronder een korte samenvatting daarvan. Lees ook de volledige voorwaarden in de toernooibepalingen. Elke instelling of stad mag deelnemen met maximaal één heren- en één damesteam. Dit team vertegenwoordigd zijn eigen studentenstad.

 

Alle spelers van een team dat deelneemt aan het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal moeten studeren aan de instelling waarvoor ze deelnemen of minder dan één jaar geleden aan deze instelling zijn afgestudeerd. Spelers moeten zich ten allen tijde kunnen identificeren als (oud-)student van de instelling waarvoor ze deelnemen, bijvoorbeeld met een collegekaart of diploma. Dit kan voor of gedurende het toernooi gecontroleerd worden.

Het is uiteraard mogelijk te overnachten op de camping, waar andere deelnemers van het Hajraa Buitentoernooi ook overnachten. Slaapspullen en tenten dienen zelf te worden meegenomen. Ontbijt, lunch en avondeten is te verkrijgen op het wedstrijd-/campingterrein.


Algemene bepalingen

Het toernooi wordt gespeeld volgens de laatst gepubliceerde algemene bepalingen van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo).

Specifieke bepalingen

 1. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 op sportpark “De Hondsheuvels”, nabij het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Op zaterdag en zondag wordt er gedurende de hele dag volleybal gespeeld.
 2. Voor deelname aan het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal komen in aanmerking: studenten die staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding voor hoger onderwijs in de eerste fase, evenals ex-studenten die maximaal één jaar voorafgaande aan het kampioenschap aan deze eis voldeden. Het is noodzakelijk tijdens het toernooi een collegekaart te kunnen tonen, als daarom gevraagd wordt.
 3. Het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal 2023 maakt onderdeel uit van het 43e Internationale Hajraa Buitentoernooi; het Nederlands Studentenkampioenschap (NSK) Grasvolleybal wordt echter afzonderlijk van de overige toernooiklassen gespeeld.
 4. Er worden twee onderdelen gespeeld: het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal voor dames en het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal voor heren. Uit de twee klassementen wordt een overall-klassement samengesteld door middel van een vooraf bepaalde puntenverdeelsleutel.
 5. Per stad of per instelling voor hoger onderwijs kunnen maximaal één heren- en één damesteam deelnemen aan het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal. Eventuele extra teams van een instelling kunnen deelnemen in de overige toernooiklassen van het Hajraa Buitentoernooi.
 6. Een instelling voor hoger onderwijs wordt geacht haar beste team af te vaardigen naar het NSK; de niveaurichtlijn voor het Nederlands Studentenkampioenschap Grasvolleybal is dan ook Nederlands divisieniveau.
 7. Er wordt gespeeld in poulesysteem, gevolgd door een afvalsysteem met pyramide-structuur. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken indien het aantal deelnemende teams of het toernooiverloop dit noodzakelijk maakt.
 8. Inschrijvingen zijn geldig zodra het inschrijfgeld is ontvangen.
 9. Inschrijfformulieren dienen, volledig ingevuld en ondertekend, te worden opgestuurd naar het toernooisecretariaat (adres zie boven > contact). De inschrijving sluit op  zondag 14 mei 2023. Eventuele latere wijzigingen in de namen van de spelers van het team zijn mogelijk, mits deze wijzigingen voor aanvang van het toernooi worden gemeld en de spelers voor aanvang van het toernooi een collegekaart hebben getoond.
 10. Het inschrijfgeld bedraagt 140 euro per team. In het inschrijfgeld is inbegrepen de deelname aan het toernooi en overnachting. Ontbijt, lunch en diner kunnen naar eigen inzicht op het toernooiterrein worden aangeschaft. Het inschrijfgeld dient voor zondag 19 mei te worden overgemaakt naar NL04 RABO 0158 2294 87, ten name van Stichting E.S.V.V. Hajraa buitentoernooi te Eindhoven onder vermelding van ‘Open NSK’, de naam van de instelling en ‘dames’ en/of ‘heren’.
 11. De toernooicommissie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bezittingen tijdens het verblijf op het sport-, kampeer- of feestterrein.
 12. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen anders te beslissen dan hierboven vermeld.